PLM Implementatie

PLM Optimalisatie

PLM Optimalisatie en onderhoud: laat uw PLM-systeem meegroeien met uw bedrijfsvoering

Gratis PLM-Informatiepakket

PLM informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

  Bedrijven en hun processen zijn steeds aan verandering onderhevig. Personen krijgen nieuwe functies of verlaten het bedrijf; nieuwe medewerkers nemen taken over. We zien vaak dat het kennisniveau en de kern van het ICT-systeem onvoldoende is meegegroeid met de gewijzigde processen en procedures en rolverdelingen binnen het bedrijf. Om toch de benodigde informatie uit het systeem te halen, worden in de loop der tijd lapmiddelen gezocht, zoals koppelingen met Excel-spreadsheets. Dit vergroot de complexiteit, vermindert het overzicht en is nadelig voor de onderhoudbaarheid. Sluipenderwijs wordt er gezaagd aan de fundamenten van het met veel moeite gekozen PLM-systeem.

  Het is van groot belang dat het “onderhoud” en de optimalisering van het PLM-systeem goed wordt gemanaged en dat daarvoor budget wordt gereserveerd. Met veel moeite en voor veel geld is het systeem ooit ingevoerd. Om te voorkomen dat men dit na een aantal jaren opnieuw moet doen, is het zaak om de aandacht niet te laten verslappen. Regelmatig zal de vraag gesteld moeten worden: welke wijzigingen hebben in ons proces plaatsgevonden en waar moeten we onze PLM-ondersteuning aanpassen.

  Enkele belangrijke zaken om het maximale uit uw PLM-systeem te halen:

  • Investeer in training en opleiding van uw medewerkers op PLM-gebied
  • Zorg dat er jaarlijks een PLM-consultant een paar dagen langs komt voor een verbeter-analyse
  • Loop mee met updates
  • Maak budget vrij voor de bovenstaande zaken!!!

  Wanneer u staat voor de selectie van een nieuw PLM systeem, is het dus zaak om na te gaan welke ruimte het PLM-systeem u in de toekomst hiertoe zal bieden, en in welke mate de PLM leverancier / implementatiepartner in staat is om met u mee te denken. Dit alles zal er toe bijdragen dat uw rendement op uw investering gedurende vele jaren gegarandeerd blijft.

  Vraag het gratis PLM-informatiepakket aan voor tips bij het optimaliseren van een PLM systeem.