PLM Implementatie

PLM Implementatie

PLM Implementatie – PLM succesvol implementeren

Gratis PLM-Informatiepakket

PLM informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

  De implementatie van een PLM systeem is veel meer dan alleen het installeren van een softwarepakket. Het is een veranderingsproces met grote effecten op de organisatie, de werkwijzen en de bedrijfsprestaties. Het managen van een complex veranderingsproces is vaak niet de specifieke expertise van de pakketleverancier. Het vraagt dus speciale aandacht, deskundigheid en capaciteit uit uw eigen organisatie en/of externe ondersteuning.

  Hieronder vindt u enkele tips en aandachtspunten voor het implementeren van een PLM Systeem. Vraag voor meer informatie over o.a. de PLM implementatie, het projectplan en een implementatie-checklist het gratis PLM-informatiepakket aan.

  Een “mislukte” invoering van een PLM systeem kan grote invloed hebben op de bedrijfsprocessen. Het is dan ook van belang dat het implementatietraject juist gefaseerd wordt en dat er voldoende waarborgen (testen & trainingen) zijn ingebouwd om zeker te stellen dat na het conversieweekend de klanten geen negatieve gevolgen ondervinden van het nieuw ingevoerde systeem.

  Implementatie: het uur van de waarheid

  Het selecteren van een nieuw goed passend pakket vraagt een behoorlijke inzet en kennis. Voor het implementeren van het pakket geldt dit nog sterker. In de praktijk blijkt bovendien dat als de implementatie niet goed voorbereid en begeleid wordt, de kans op succes afneemt. De planning loopt uit, het budget wordt overschreden en de dagelijkse werkzaamheden worden verstoord.

  Vrijwel alle pakketleveranciers beschikken over een implementatiemethode en bijbehorend projectplan. Het onderscheid tussen de partijen zit behalve in de ervaring en kundigheid van de adviseurs, met name in de verschillende aspecten die men tijdens het traject kan afdekken (zaken zoals organisatieverandering, maatwerk, inrichten beheerorganisatie) en de mate van ondersteuning met behulp van softwaretools en bedrijfsmodellen.

  Het uitvoeren van het grote aantal activiteiten en het nemen van een groot aantal beslissingen binnen een korte termijn, kenmerken de implementatie. Veel medewerkers zijn erbij betrokken. Dit vraagt om een projectmatige aanpak en dus om een goed doortimmerd projectplan.

  Uitvoering

  Voor de ondersteuning bij het maken van de juiste keuzes voor de invulling van de gewenste werkwijze met het pakket, wordt vaak een externe adviseur ingeschakeld met ervaring op het gebied van de specifieke bedrijfsvoering en pakketten. Deze wordt op basis van zijn implementatie-ervaring, tevens vaak ingezet voor het begeleiden en bewaken van het implementatieproject.

  De meeste implementaties worden uitgevoerd op basis van een goed plan met wederzijdse commitment en tegen “time and material” vergoeding. Tijdens de voortgang worden het plan en de afspraken bijgesteld. Een aantal organisaties biedt de implementatie aan tegen een van tevoren afgesproken doorlooptijd en budget. Om dit te kunnen doen moet vooraf een groot aantal condities ten opzichte van elkaar gesteld worden, om discussies achteraf te voorkomen. Voor de geboden zekerheid dekt de organisatie zich uiteraard in. Dit gebeurt dan door een scan, waarin een groot aantal vragen door het bedrijf moet worden beantwoord.

  Duur van de implementatie

  Elk bedrijf streeft naar een korte implementatietijd. Als minimum kan een periode van drie maanden worden gehanteerd. Voor de kleinere pakketten is zes maanden een reële schatting, voor de omvangrijke pakketten is negen tot twaalf maanden realistisch.

  Aandachtspunten

  Gratis PLM-Informatiepakket

  PLM informatiepakket
  Vul hier je gegevens in:

   De implementatie is de fase waarin alle mooie plannen werkelijkheid moeten gaan worden. Hierbij moet kennis over het pakket worden opgebouwd en moet de werkwijze vertaald worden naar de geboden mogelijkheden. De specificatie van de werkwijze is leidend, maar de mogelijkheden van het pakket bepalen de uiteindelijke keuzes die moeten worden gemaakt. Dit is vaak een iteratief zoekproces. Hoe duidelijker en scherper de gewenste werkwijze op tafel ligt, des te gemakkelijker is de implementatie.

   Daarom is het verstandig om in de selectiefase de implementatie reeds zo goed mogelijk voor te bereiden. Dit gebeurt door het opstellen van een samenhangende, praktische specificatie van de gewenste werkwijze als basis voor prestatieverbetering (zoals geordend data management, het beter kunnen inspelen op het gebruik van standaard onderdelen in verschillende producten, en een efficiënter wijzigingsproces).

   Met de huidige uitgebreide functionaliteit die door de meeste PLM-systemen wordt geboden is een goede fasering van de invoering cruciaal. Alles in één keer is vaak niet verstandig. Er zal voldoende aandacht moeten zijn voor de juiste prioriteitstelling. Vraag het gratis PLM-informatiepakket aan voor een uitgebreide beschrijving van het implementatietraject en een checklist voor het projectplan.

   Vraag het gratis PLM-informatiepakket aan voor een uitgebreide beschrijving van het implementatietraject en een checklist voor het projectplan.